Stress- & Trivselsvejleder uddannelse

Mange af os kender følelsen af magtesløshed, når vi bliver ramt af en stress-belastning, så vi ikke længere kan overskue det vil plejer. Dertil kommer ofte tristhed og i nogle tilfælde fører det til depression og følgesygdomme.

Med denne uddannelse kan du bidrage til at forebygge denne følelse og disse følgevirkninger.

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen giver dig en dybdegående viden om stress, stress symptomer, trivsel og mindfulness.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med forebyggelse af stress og med at skabe et godt og solidt arbejdsmiljø, hvilket er yderst aktuelt på de danske arbejdspladser.

Med denne uddannelse kan du bidrage til at øge trivslen på din arbejdsplads, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. Dermed bliver du et stærkt aktiv for din arbejdsplads

Med en Stress- og Trivselsvejleder uddannelse får du indsigt i, viden om, og værktøjer til at kunne spotte en kollega, eller anden nær relation, som er belastet af stress eller som mistrives.  

I arbejdet med stress forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer og der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

Få mere information her

Undervisningen

Dagene består af en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser

På uddannelsen bliver du guidet igennem emner som giver dig de rette kvalifikationer til at kunne handle og håndtere stress- belastning, gennem viden og indsigt

 

Du bliver klædt på til at kunne tage den svære samtale, med henblik på at blive en fortrolig sparringspartner for både kolleger og ledere, så der kan iværksætte de rette tiltag for forebyggelse og evt. behandling

 

Du får god mulighed og tid til øve teknikker og teori. Du bliver hjulpet igennem samtaler, hvilket  styrker og integrerer indlæringen og giver dig en sikkerhed i den nye opgave

 

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel.”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse. ”

  SAS

 • AboutPeople

  “Som stress- og trivselsvejleder, får du nogle helt unikke værktøjer, til at hjælpe både dig selv og andre. På det personlige plan som ven, familiemedlem eller kæreste – vil der uvilkårligt komme livskriser der stresser. Og med enkle øvelser og mindset, kan vi navigere i det og lette ventilen. Enhver arbejdsplads burde investere i den viden, så vi kan gribe folk noget før, inden det koster dyr lang sygemelding. ”

 • AboutPeople

  “Enhver arbejdsplads har gavn af en Stress- & Trivselsvejleder. Her kan jeg kun anbefale at kurset tages hos Sonja”

Uddannelsen har en samlet varighed på 7 dage, fordelt over 6 uger.

3 moduler á 2 undervisnings dage og 1 opfølgningsmodul á 1 dag med afsluttende certificering. Undervisningen er en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser

Modul 1

Fokus på viden om stress, påvirkning & forebyggelse

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for stress og betydningen stress. Der vil være fokus på årsag, virkning og konsekvens. Der arbejdes med reaktioner i belastnings situationer og forebyggelse.
Modulet indeholder redskaber til stress håndtering på individ- og ledelsesniveau.

 • Grundlæggende viden om stress
 • Psykiske og fysiske påvirkninger ved stress og stress belastning
 • Årsager til stress
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl og sind
 • Forebyggelse af stress
 • Mindfulness – håndtering af begyndende stress belastning
 • Personlig styrke og modstands dygtighed

Modul 2

Stress & ansvarlighed på fire niveauer - IGLO

                                                                                                                                    Forståelse af organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Der sættes fokus på miljø og kultur og på modul 2 gennemgås stress- og trivslesvejlederens rolle og handlinger.

 • Påvirkninger på de fire niveauer i organisationen
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle & handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandrings arbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Virksomhedskultur

Modul 3

Kommunikation og forhold til stress & arbejdsplads

Stress- og trivselsvejlederen skal kunne håndtere en dialog med mennesker i en stress belastet tilstand. Stressvejlederen får på dette modul redskaber til at kunne hjælpe og vejlede i en stress belastnings proces.

 • Trivsel & arbejdsglæde
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling coaching og vejledning
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress

Opfølgningsmodul

Udførelse & Vejleder i praksis

                                                                                                                                        Praktisk erfaring gennemgås, hvorved kvalitet af samtaler og forståelse for stress sikres.

 • Opfølgning på praktisk arbejde 
 • Opfølgning på forståelse og viden
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder
 • Afsluttende test
 • Tilbagemelding og sparring


Er du ledig, øger denne uddannelse din mulighed for at komme i arbejde og du har mulighed for at få godkendt denne uddannelse, gennem din jobrådgiver på jobcenteret.

Tryk her for mere information

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen henvender sig til private og medarbejdere, HR- medarbejdere, ledere på enhver arbejdsplads, samt til mennesker som arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og stress-forebyggelse.

Tidligere deltagere siger...

 • AboutPeople

  Efter denne Stress- & trivselsvejleder uddannelse er man klædt på til at hjælpe folk med de første step mod bedring. Sonja kan sine ting og forklarer det på en super god og positiv måde. Stress er en stor byrde for den enkelte og for samfundet. Tak Sonja for at sætte fokus på den store stress opgave. Kun anbefalinger herfra

 • AboutPeople

  Super professionel formidling og uddybning af pointer om stress og trivsel. Dygtig vekselvirkning mellem teori og øvelser

  Jobrådgiver

 • AboutPeople

  God og ikke mindst vigtig uddannelse som kan bidrage i stress- og trivselsarbejdet i de danske virksomheder

 • AboutPeople

  Jeg føler mig godt klædt på til at se begyndende stress-symptomer og at være med til at hjælpe kollegaer så stressen bremses og ikke får lov at udvikle sig til den invaliderende stress, som i værste fald fører til sygemeldinger

Opstart april 2020

Tirsdag den 20. april 2021

Business House ~ Jernbanegade 23 ~ 4000 Roskilde

Modul 1

Tirsdag - Onsdag den 20. - 21. - april  2021

Modul 3

Mandag - Tirsdag den 3. - 4. - maj 2021

Alle dage kl. 9-14

Modul 2

Tirsdag - Onsdag den 27. - 28. - april 2021

Opfølgningsmodul

Fredag den 28. maj 2021

Pris: 13.100,- kr. eksl. moms

Tryk her for tilmelding

Uddannelsen er godkendt på den regionale positivliste, Region Hovedstaden og Region Sjælland

Opstart maj 2020

Tirsdag den 26. maj 2021

Business House ~ Jernbanegade 23 ~ 4000 Roskilde

Modul 1

Onsdag - Torsdag den 26. - 27. maj  2021

Modul 3

Tirsdag - Onsdag den 8. - 9. juni  2021

Alle dage kl. 9-14

Modul 2

Tirsdag - Onsdag den 2. - 3. juni  2021

Opfølgningsmodul

Tirsdag den 29. juni  2021

Pris: 13.100,- kr. eksl. moms